Begeleiding.

Onze diensten

Verzorging.

Onze diensten

Dagactiviteiten.

Onze diensten

Verpleging.

Onze diensten

Wonen.

Onze diensten

Huishoudelijke hulp

Onze diensten

Over Bea Zorg

Bea zorg is een WTZI (wet toelating zorginstellingen) erkende zorginstelling voor jongeren en volwassenen vanaf 18 jaar met een (licht) verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek, psychische kwetsbaarheid bij wonen, onderwijs en werk. Bea zorg beschikt over meerdere wooncomplexen in kleinschalige woongroepen en appartementen waar zorgvragers veilig thuis kunnen wonen. De zorgvragers binnen de woongroepen worden begeleid in de vorm van 24 uur opvang, De zorgvrager die zelfstandig wonen krijgen begeleiding aan huis door het ambulante TEAM. Door onder andere duidelijke structuur, veel individuele aandacht en vaste persoonlijke begeleider ,bieden wij de zorgvrager een vertrouwde en veilige omgeving waardoor ze de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen binnen hun mogelijkheden. dit doen wij onder andere door middel van de EIM methodiek. EIM: Eigen Initiatief Model Dit model richt zich op de versterking van de vaardigheden van mensen met een verstandelijke beperking om op alle mogelijke levensgebieden meer zelf verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Daarmee ligt er een direct verband met de burgerschapsvisie. Het model is vooral praktisch bedoeld en heeft een kernpunt in de ontwikkeling van het denken. Wanneer iemand beter nadenkt over dat wat zij/hij doet, ontwikkelt zich ook een groter vermogen tot handelen en daarmee weer worden de algehele ontwikkelingskansen van mensen met een verstandelijke beperking vergroot.

Ons Doel

Ons doel is om mensen zodanig te begeleiden, dat ze uiteindelijk volledig zelfstandig kunnen wonen. Daarom bieden wij onze cliënten een woonruimte aan in de reguliere woningsector zodat ze kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Ons visie

Wij gaan de uitdaging aan om in het krachtenveld van de veranderende wetgeving en financiering in te zetten op vernieuwing van de kernfunctie Opvang, Begeleiding en Activering. Doel is dat mensen die een beroep op ons doen sterker staan in de samenleving en een hogere kwaliteit van leven ervaren. Wij hechten veel waarde aan de eigen keuzes van een persoon, wij luisteren goed naar de levensloop en de wensen en de doelen die worden verteld. Samen met de zorgvrager kijken we gericht hoe de wensen en gestelde doelen te bereiken zijn. Autonomie staat centraal bij ons, als het nodig is nemen wij de regie over met de intentie deze altijd weer terug te geven. Het is de bedoeling juist te ondersteunen bij het zelfstandig zijn binnen de samenleving.

Onze werkwijze

Onze begeleiding is gericht op alle leefgebieden. Hierbij valt te denken aan onder andere wonen, werk, onderwijs, relaties met familie en vrienden en financiën. Wij willen graag dat je met onze persoonlijke en professionele manier van ondersteuning zo zelfstandig mogelijk deel kunt nemen aan het leven in je eigen omgeving. Bea Zorg werkt mensgericht en niet probleemgericht. Dit betekend dat we kijken naar wat voor persoon je bent en welke ondersteuning bij je past. Zorgvragers krijgen een vaste deskundige begeleider, zodat je een vertrouwensband kunt opbouwen

Homepage 22

Ons missie

In onze dienstverlening staat de vraag van de zorgvrager centraal. Wij handelen vanuit het belang van de zorgvrager. Wij richten ons op het versterken van de eigen kracht en het vergroten van de zelfredzaamheid. Samen met de zorgvrager worden de mogelijkheden van het netwerk bekeken en ,indien mogelijk, benut. Wij doen dit op alle levensgebieden: opvoeden en ontwikkeling, leren en werken, samenleven en wonen, regelgeving en geldzaken. Wij richten ons op complexe vraagstukken, waarbij een integrale benadering en een samenhangend ondersteuning aanbod op meerdere levensgebieden vaak nodig is. Sterk staan in de samenleving is niet voor iedereen even gemakkelijk, als je bepaalde kwetsbaarheden hebt die door de samenleving moeilijk begrepen wordt is het moeilijk om goed hierin te kunnen functioneren. Wij ondersteunen mensen in het vinden van hun eigen kracht en mogelijkheden, zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren binnen de huidige samenleving. zorgvragers gericht werken staat bij ons centraal, daarnaast is veiligheid bieden een hoge prioriteit.

Voor wie is Bea?

Bea biedt verschillende diensten op het gebied van beschermd wonen en begeleiding aan mensen met een beperking vanaf 18 jaar en ouder. Bea helpt je bij het verbreden van jouw mogelijkheden. Hierbij letten we niet alleen op wat je niet kunt, maar vooral op wat je wel kunt, met de juiste ondersteuning. Dit doen we in de thuissituatie of in één van onze woonruimtes in de reguliere woningsector. Hierdoor kun je met ondersteuning deelnemen aan de maatschappij zoals een ieder daar recht op heeft!

ZORG op maat

Omdat geen mens hetzelfde is en een ieder eigen wensen heeft voor zijn of haar toekomst bieden wij zorg op maat!
Homepage 22

Fedoua Talhaoui

Zorgcordinator

Homepage 22

Kirsten Beerens

Ambulante begeleider

Homepage 22

Monika de Gruijter

Ambulante begeleider

Homepage 22

Latifa El Ouasghiri

Beleidsmedewerker

Homepage 22

Albert van Daalen

Raad van Commissaris

Tamer Sarihan

Directeur

Aanmelden?

Maak je gebruik van een Persoonsgebonden Budget of Zorg in Natura? Of heb je nog geen indicatie aangevraagd, maar kom je er wel voor in aanmerking? Ook daarbij kunnen wij helpen Wil je meer infroamtie over onze dienstverlening of wil je direct zorg aanvragen? Neem dan gerust contact op met ons via 085 876 88 40 Bij is een door het Rijk erkende zorginstelling om WLZ en WMO zorg te mogen leveren, vastgelegd bij het Ministrerie Van Volksgezondheid,Welzijn en Sport.

We make things happen! Here is our work!

Enter a cool description here

Begeleiding

Dagactiviteiten

Hulp bij het huishouden

Verzorging

Persoonlijke verzorging

Verpleging

Zorgop maat !

Omdat geen mens hetzelfde is en een ieder eigen wensen heeft voor zijn of haar toekomst bieden wij zorg op maat! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam eget consequat est. Aliquam ac nunc mauris.

Rock the microphone.

Kogi Cosby sweater aesthetic seitan bespoke, post-ironic Thundercats.

What's all the fuzz?

Enter a cool description here or a cool and awesome description.

Tiny bear

63

$/per month

  • Super duper feature
  • yet another cool feature here
  • i am the third feature
  • also the Fourth

Sign up today

Papa Bear

99

$/per month

  • Super duper feature
  • yet another cool feature here
  • i am the third feature
  • also the Fourth

Sign up today

Homepage 22